cümle mi arıyorsunuz?

cümleleri arşivimizden / sözlüğümüzden bulup getirelim!

Because Cümleleri


because cümleleri | neden cümleleri | neden sonuç cümleleri

İngilizcede because bağlacı dilimizde sıkça kullandığımız çünkü ya da için sözcüğü anlamına gelir ve yan cümlenin başında kullanılır. Bir diğer deyişle sebep-sonuç ya da neden-sonuç cümlelerinde yer alan ve nedeni belirten yan cümleciğin başında kullanılır. Ana cümle ise sonucu belirtir.

Ayrıca because ve because of kalıplarının kullanımı ve anlamı farklıdır. İngilizce gramerde because of bir edat olup -dan dolayı, -den dolayı anlamı taşırken because bir bağlaç olup, çünkü ya da için anlamı taşımaktadır.

Because bağlacı cümlenin başında da kullanılabilir ve bu durumda için anlamı taşır. Ayrıca because bağlacının yer aldığı neden cümlesi bittikten sonra kesinlikle virgül kullanılmalı ve sonuç cümlesi yani asıl cümle ile devam etmelidir.

Bir de günlük konuşma dilinde bir kısaltma olarak because yerine cause ya da cuz sözcükleri kullanılabilmektedir. Anlamları aynıdır ve cause da cuz da because bağlacının kısa söyleniş biçimidir. Fakat cause ve cuz sözcüklerini sadece arkadaşlarınızla chat yaparken ya da not alırken kullanmanız tavsiye edilir.

Lionel Richie'nin ünlü Hello şarkısında yer alan 'Cause I wonder where you are ve 'Cause you know just what to say cümleleri buna örnektir. Kısacası cause ve cuz kelimeleri because bağlacının informal kullanımı olmaktadır.

Aşağıda because ile yapılmış yeterli sayıda örnek cümleleri bulacaksınız.

Pelin feels terrible, because her boyfriend has been left her. --> Pelin kendisini kötü hissediyor, çünkü erkek arkadaşı onu terk etti.

We can't reach him by calling, because his mobile phone is off . --> Ona telefonla ulaşamıyoruz, çünkü onun cep telefonu kapalı.

Because he's sick, he can't come. --> Hasta olduğu için gelemiyor.

I'll take my umbrella, because it is raining. --> Şemsiyemi alacağım, çünkü yağmur yağıyor.

Because it is raining, I'll take my umbrella. --> Yağmur yağdığı için şemsiyemi alıyorum.

Have you been away, because we haven't seen you recently? --> Uzakta mıydın, (çünkü) seni son zamanlarda göremedik?

I want to marry you, because I love you. --> Seninle evlenmek istiyorum, çünkü seni seviyorum.

The robbery seems an inside job, because there is no evidence of forced entry. --> Hırsızlık içeriden yapılmış gibi gözüküyor, çünkü girişin zorlandığına dair hiç bir kanıt yok.

There are no happy endings, because nothing ends. --> Mutlu son yoktur, çünkü hiçbir şey bitmez.

The deception of his lover has been hurted him too much, because he has really trusted her. --> Aşkının aldatması onu çok yaraladı, çünkü ona gerçekten güvenmişti.
Don't cry, because it's gone; instead smile, because it is so lovely! --> Ağlama, çünkü geçti; onun yerine gül, çünkü çok güzel!

I can not go on holiday, because I don't have enough money. --> Tatile gidemiyorum, çünkü yeterli param yok.

We don't want to go out, because it is raining. --> Dışarı çıkmak istemiyorum, çünkü yağmur yağıyor.

Ayşe will not go to school, because she has not done her homework. --> Ayşe okula gitmeyecek, çünkü ev ödevini yapmadı.

Ali is unhappy, because his girlfriend left him. --> Ali mutsuz, çünkü kız arkadaşı onu terk etti.

I usually eat at home, because I like cooking. --> Genellikle evde yerim, çünkü yemek yapmayı seviyorum.

I don't visit my aunt, because I don't like my aunt's husband. --> Teyzemi ziyaret etmiyorum, çünkü eniştemden haz etmiyorum.

When I am hungry, I don't eat fast food; because I do not want to be obese. --> Aç olduğumda, hazır yemek yemeyi istemem; çünkü obez olmak istemiyorum.En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar

En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar

uzaktan eğitim öğrencileri


Çok Aranan İngilizce Cümleler

Çok Aranan İngilizce Cümleler


lgs öğrencileri


Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler

Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler


ingilizce tercümesi


Temel İngilizce Cümleleri

Temel İngilizce Cümleleri


müzik listeleri


Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler

Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler